آینه دندانپزشکی چیست؟

آینه دندانپزشکی(Dental Mirror) یا آینه دهان(Mouth Mirror) برای نخستین بار در قرن 17 توسط یک دندانپزشک فرانسوی به نام چارلز آلن (Charles Allen) توسعه داده شد.